Velkommen til Svandal juletregard

Svandal juletregard ligger flott til ved Byrkjelandsvatne i den lille bygda Imsland i Vindafjord kommune hvor både tre og folk trives i god utvikling.

Kort om historie og oss

I 1930 delte to brødre en av de større gardene i Imsland mellom seg og garden med kjælenavnet Krutle vokste fram fra tilnærmet ingen ting. I to generasjoner ble garden drevet med tradisjonelt gardsdrift med melke- og kjøttproduksjon. Da Arne og Marit Svandal ble med i drifta begynte han med en gryende interesse for juletre og så markedspotensialet i produksjon av juletre. De første åra var de ute i ”skogen” for å finne passende juletreemne som ble solgt på torget i Sauda. Han startet med produksjon av edelgran i 1981 og interessen og produksjonen vokste over tid. På 90 tallet ble plantet både fjelledelgran, normansedelgran og pyntegrønt. I 2001 ble ku byttet ut med suffolk sau og drifta på garden lagt helt om fra melkeproduksjon til juletreproduksjon.

Arne med god hjelp av kona Marit har i mange år bygget opp gårdens produksjon. De har vært aktivt deltagende i juletremiljøet og bygget opp stor kunnskap om hva som gir gode juletre. Det leveres tre til Vest-, Sør- og Østlandet fra garden.

Morten og Gudrun Margrete fattet interesse for juletre i 2013. Morten er vokst opp på garden og ble tidelig eksponert for juletreproduksjon mens Gudrun Margrete gradvis har utviklet interessen. Vi overtok garden i 2016 og i dag driver vi juletreproduksjonen videre med uvurderlig hjelp av Arne og Marit.

 

Familiebilde

3 generasjoner: Marit, Morten, Leon, Gudrun Margrete og Arne

 

Hovedvekten av produksjonen nå er på fjelledelgran, nordmannsgran, og det testes for tiden ut litt fraseredelgran.

På disse sidene kan du vil du nå og etter hvert kunne lese mer om oss og drifta på garden. Ta gjerne kontakt om du ønsker å kjøpe juletre eller lurer på ande ting.