Juletreproduksjon

 

Det er dreve med produksjon av edelgran på garden sidan 1981. Hovedvekten av produksjonen er på nordmannsgran og fjelledelgran. 

Juletrebilde